การฝึกงาน “การเรียนรู้ออนไลน์ UNSSC” สำหรับนักเรียนต่างชาติในอิตาลี ปี 2018

United Nations System Staff College (UNSSC) เปิดสอนหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เป็นระยะเวลา 6 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกงานที่ค่าตอบแทนให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

KCLM ของ UNSSC กำลังหางานผู้ที่สนใจร่วมฝึกงาน เพื่อเข้าร่วมทีมแบบไดนามิกที่ออกแบบ พัฒนา และประเมินความเป็นผู้นำ ในแผนการฝึกอบรมการจัดการสำหรับผู้จัดการอาวุโสของสหประชาชาติ หลักสูตรเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนประกอบแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้า

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ผู้สมัครงานจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก UNSSC เพื่อช่วยในการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวนเงินรายเดือนของค่าจ้างจะคงที่ 450 ยูโร (ประมาณ 16,800 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรการฝึกงาน  Online Learning Internship programme

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก

– หรือเข้าเรียนในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี

– หรืออยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

– เรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ การสื่อสาร การแสดงข้อมูล การผลิตสื่อ การประเมินผลโปรแกรม หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน แต่ถ้ามี (หรือมีผลงานนำมาแสดง) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการเขียนและการสื่อสาร หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ ในประเทศกลุ่ม UN ด้วยจะดีมาก

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีในชุดโปรแกรม Microsoft Office ทำความคุ้นเคยกับการเรียนรู้ออนไลน์และเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ มีประสบการณ์ในการแก้ไขวิดีโอ

– สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของทีม

– มีแรงจูงใจสูง มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างมืออาชีพ

– มีความคิดริเริ่มและปฏิบัติตามโครงการโดยอิสระ

– มีความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมหลากหลายเชื้อชาติ และรักษาความสัมพันธ์กับคนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ต่างกันได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สนใจในการฝึกงานที่สหประชาชาติ System Staff College จะต้องส่งเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ :

– ประวัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน ​​(resume)

– motivation letter

– สำหรับผู้สมัครที่กำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญา จะต้องได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันผู้ให้การสนับสนุน

– หากมีผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือรางวัลที่เคยได้รับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกงานนี้ โปรดแนบมาด้วย (เช่น ตัวอย่างการผลิตวิดีโอ การรายงานข่าวของโครงการ เอกสารอื่นๆ ฯลฯ )

– การสมัครควรส่งทาง e-mail ไปที่: recruitment-at-unssc.org

 

หมดเขตรับสมัคร:

14 มิถุนายน 2018

การฝึกงานจะใช้ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ