สถาบันกฎหมาย UQ มอบทุนการศึกษา TC Beirne ระดับป.ตรี ที่ออสเตรเลีย ปี 2018

มหาวิทยาลัย Queensland ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรทุนการศึกษาด้านกฎหมายของ TC Beirne สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ และความสนใจในการประกอบอาชีพทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาคือการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัย Queensland

UQ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยใน 50 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นทางเลือกและโอกาสในการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษาเสนอให้จำนวน 2 ทุน คือ

– ทุนครอบคลุม 50% ของค่าเล่าเรียน

– ทุนครอบคลุม 25% ของค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรดำเนินการต่อโปรแกรมกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

– ทุนการศึกษานี้จะไม่รวมค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ หรือค่าบริการนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) / (LLB (เกียรตินิยม) หรือหลักสูตรสองปริญญาที่รวม LLB (Hons)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

– สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีด้านกฎหมายและยังไม่เริ่มเรียนที่ UQ

– นักศึกษาจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาเหมือนกัน

– ทุนการศึกษาจะได้รับการพิจารณาตามความสามารถทางวิชาการและความสนใจในการประกอบอาชีพทางกฎหมาย

– ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

– ในการสมัครนักเรียนจะต้องกรอกใบสมัครที่ลิงก์ : https://apply.uq.edu.au/

– เมื่อคุณมียื่นใบสมัครเข้าเรียนที่ UQ หรือได้รับข้อเสนอแล้ว คุณสามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมกับเอกสารสนับสนุนต่อไปนี้ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018

– ใบทรานสคริปต์ฉบับทางการ

– จดหมายแนะนำตัวที่แสดงให้เห็นว่าทำไมคุณจึงต้องการมีอาชีพทางกฎหมาย

– จดหมายอ้างอิง 2 ฉบับ

– หลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เช่น IELTS)

– Resume / CV

 

ปิดรับสมัคร:

16 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ