มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุน START UP ส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุน START UP ส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 5,000 บาท สำหรับผู้สมัครใหม่ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี!!

ทุนเฉพาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช., กศน. หรือเทียบเท่า สมัครได้ถึง 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 5,000

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– น้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1 ปพ.1:4 ใบ รบ.) จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– รูปถ่าย (1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป

– สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : เอกสารใดไม่ครบ สามารถขอผ่อนผันได้

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกข้อมูลของตนเองเพื่อสมัครได้ ที่นี่

– หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 2

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร. 02-6976766-68 ในเวลาทำการ 09.00-15.30 น. ทุกวัน

Line: @utcc

เว็บไซต์: utcc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ