ม.โตเกียวรับสมัครนศ.ต่างชาติ ฝึกงานกับโครงการ UTokyo Amgen Scholars

นักศึกษาคนไหนที่สนใจอยากฝึกงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสดีที่จะสมัครโครงการฝึกงาน “UTokyo Amgen Scholars Program 2020” จัดโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โครงการฝึกงานนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติทุกคน ได้ฝึกงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ พร้อมได้รับทุนเต็มจำนวนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 15 ทุน พร้อมประโยชน์ดังนี้

– ที่พักฟรีใกล้กับสถานที่ฝึกงาน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 250,000 เยน (ราว 70,000 บาท)

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากประเทศญี่ปุ่น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป

– ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2020

 

วิธีการสมัคร:

เตรียมเอกสารและสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

3 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15.00 น. (JST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.u-tokyo.ac.jp

amgenscholars.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ