ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี โดย University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย

University of Technology Sydney มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติ UTS Science for Excellence in Australia ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษาได้

ทุนการศึกษานี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดนักศึกษานานาชาติให้เข้าร่วมโครงการระดับปริญญาตรีที่ UTS Faculty of Science

University of Technology Sydney เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในรูปแบบปัจจุบันในปี 1988 เป็นส่วนหนึ่งของ Australian Technology Network ของมหาวิทยาลัย

 

 

มูลค่าทุน

จำนวน 15 ทุนต่อปี

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวน AUD $5,000 (ประมาณ 126,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 12 ปี ตามหลักสูตรหรือเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในออสเตรเลียไม่เกิน 3 ปี

 

วิธีการสมัคร

UTS International จะพิจารณานักเรียนต่างชาติที่เริ่มเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ UTS Faculty of Science โดยอัตโนมัติ ไม่มีใบสมัครทุนการศึกษาแยกต่างหาก หรือเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นสำหรับใบสมัครเข้าเรียนหลักสูตร

หากผ่านการพิจารณาผู้รับจะได้รับการยืนยันการมอบทุนการศึกษาในเวลาที่ทำการลงทะเบียนเรียนเต็มรูปแบบ

 

 ปิดรับสมัคร

ไม่ระบุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

uts.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ