ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท

เนื่องด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ…

ทางสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. จึงได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท

 

 

หัวข้อในการประกวด 4 หัวข้อหลัก:

– สถานที่ (เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ)

– บุคคล (เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักคิด ผู้รู้ในสาขาต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ ฯลฯ)

– ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก (เช่น กระบวนการผลิต สูตรอาหาร ฯลฯ)

– องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง (เช่น การผลิตหรือประดิษฐ์ที่ถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของชัดเจน ประสบการณ์ แนวคิดในการประดิษฐ์ ฯลฯ )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุต่ำกว่า 12 ปี (รุ่น Junior Box / รุ่นจิ๋วแต่แจ๋ว)

– อายุ 12- 18 ปี (รุ่น Teen Box / รุ่นวัยฮอร์โมน)

– อายุ 18 ปีขึ้นไป (รุ่น Big Box / รุ่นวัยเจ๋ง)

 

เงื่อนไข:

– ผู้เข้าประกวดสามารรถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน

– ต้องเป็นคลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน

– กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สบร. ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

– ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

 

ระยะเวลาความยาวของคลิป:

– ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที

– มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280×720) เป็นไฟล์ประเภท .mp4

 

การรับสมัครและส่งผลงาน:

– เปิดสมัคร 1-15 พ.ย. 62

– ส่งผลงาน 15-30 พ.ย. 62

– สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง google form

– เอกสารหลักฐานการสมัคร: สำเนาบัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ 1 ชุด

 

อัพโหลดผลงาน:

– ส่งผลงานประกวดมาที่อีเมล Myknowledgebox2019@gmail.com

– โดยให้อัปโหลดคลิปผลงานผ่าน Google Drive หรือ Youtube ของท่าน จากนั้นนำส่ง Link พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมล

– หัวข้ออีเมล โปรดระบุดังนี้: อายุ / หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน

– หากมีรายละเอียดอื่นๆ ต้องการนำเสนอประกอบผลงาน สามารถเขียนอธิบายมาในอีเมล์โดยตรง หรือแนบไฟล์ (.doc/.ppt) เพิ่มเติมได้

– ประกาศผล 16 ธันวาคม 2562 ทาง www.okmd.or.th

 

เกณฑ์การให้คะแนน:

– แนวคิดและเนื้อหา (30 คะแนน)

– เทคนิคการถ่ายทำและการนำเสนอ (30 คะแนน)

– ความคิดสร้างสรรค์ (40 คะแนน)

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร 02-105-6511 , 081-1788550

 

ที่มา: okmd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ