ส่องหลักสูตรน่าเรียน ด้านศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโทในรัสเซีย ปี 2018

รัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ ซึ่งครอบคลุมมากกว่าหนึ่งในแปดของพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่บนโลก

การศึกษาในรัสเซียเองก็กำลังก้าวหน้าเข้าสู่สากลและติดอันดับการวัดคุณภาพในระดับสากล ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้นักศึกษาต่างชาติได้ลิสต์ไว้เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจไปเรียนต่อยังต่างแดน

ศึกษาศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นวิชาที่สอนในด้านการให้ความรู้กับผู้อื่น แต่ยังเต็มไปด้วยจิตวิทยาการจัดการกับมนุษย์ จิตวิทยาการสอน ซึ่งมีแขนงแยกย่อยออกไปตามระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย

มาดูการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ที่เป็นตัวเลือกชั้นเยี่ยม ของการเรียนต่อด้านนี้ในรัสเซียปี 2018 กันเถอะ

 

Masters’ Degree In Physical Education

โครงการ “การศึกษาครู” ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมครูที่มีคุณวุฒิในด้านการศึกษาด้านกีฬา โดย SOUTH URAL STATE UNIVERSITY

 

Master’s program Management of International Education

มหาวิทยาลัย PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA (PFUR) ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการศึกษานานาชาติ (Master of International Education Management Programme) ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ ในโครงการ RF

 

Innovative technologies in contemporary music education

โปรแกรมการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้อง และความเป็นเลิศของชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษา โดย SHOLOKHOV MOSCOW STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES

 

Bachelor’s Faculty of Distance Education Technologies

มหาวิทยาลัยเทคนิค Perm State เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำด้านเทคนิคของรัสเซีย ทั้งยั้งเป็นสถานศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ที่มีความหลากหลายสูง และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

 

Master in Foreign Language Acquisition and Teaching

โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะฝึกอบรมนักศึกษาศาสตร์ด้านภาษาต่างประเทศที่มีคุณสมบัติสูง และมีความสามารถในการสอนภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนในภาษาต่างๆ ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ และประเภทต่างๆ จัดขึ้นโดย NORTHERN (ARCTIC) FEDERAL UNIVERSITY

 

Master in Education Management

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษาได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติในการจัดการ การบริหารและเป็นผู้นำ นอกจากนี้ยังมีความสามารถที่จะตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาด้านการศึกษา และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง จัดโดย ROSTOV STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

 

Master – Tutor Support In Education

หลักสูตรนี้แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการสอนแบบมืออาชีพ ในฐานะการฝึกหัดแบบรายคนที่มีประสิทธิภาพในด้านการศึกษาแบบเปิด โดยมีขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของครูสอนพิเศษ จัดโดย FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

 

Master – Information Technologies In Education

หลักสูตรนี้ จะมอบความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชั่นซอฟต์แวร์ประยุกต์สมัยใหม่ในการจัดการ จัดโดย NORTHERN (ARCTIC) FEDERAL UNIVERSITY

 

Master – Information Systems And Technologies In Education, Science And Industry

หลักสูตรนี้เป็นการรวมการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติพื้นฐาน ในด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายการบริหาร ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเน้นความสนใจเป็นพิเศษ จัดโดย FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

 

หลักสูตรทั้งหมดนี้ จะสามารถต่อยอดการศึกษาในแขนงต่างๆ ทั้งการเป็นผู้ให้ความรู้ ผู้บริหาร ผู้ออกแบบวิชาเรียน และอื่นๆ เพื่อผลักดันให้การศึกษาทั่วโลกก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ