คำศัพท์เพิ่มคะแนน IELTS เขียนอธิบายกราฟ & แผนภูมิ ครบ! จบ! ที่นี่ที่เดียว!!

ข้อสอบ IELTS พาร์ทเขียนถือเป็นพาร์ทที่ปราบเซียน เพราะทั้งต้องเข้าใจโจทย์ รู้คำศัพท์ และแม่นแกรมม่าร์ด้วยล่ะ!

ในส่วนของการเขียนพาร์ทแรกนั้นผู้เข้าสอบจำเป็นต้องมีความสามารถในการอธิบาย และตีความข้อมูลที่นำเสนออยู่ในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ เป็นต้น วันนี้เราเลยมีคลังคำศัพท์ที่น่าสนใจในการอธิบายแผนภาพเหล่านั้นมาฝากกัน ไปดูได้เลย :D

 

 

คำกริยาที่อธิบายแนวโน้มขาขึ้นหรือรูปแบบที่เพิ่มขึ้น

– climb (รูปอดีต: climbed) = ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
– go up (รูปอดีต: went up) = เพิ่มขึ้น
– grow (รูปอดีต: grew) = เติบโต / พัฒนา
– increase (รูปอดีต: increased) = เพิ่มมากขึ้น
– jump (รูปอดีต: jumped) = กระโดดข้าม
– rise (รูปอดีต: rose) = สูงขึ้น / เจริญเติบโต
– rocket (รูปอดีต: rocketed) = เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค:

– The number of enrollments increased significantly between 2005 and 2010.

– Production rose from 800 units in May to 1000 units the following month.

 

 

คำกริยาที่ใช้อธิบายแนวโน้มขาลงหรือรูปแบบที่ลดลง

– decline (รูปอดีต: declined) = แย่ลง / ตกต่ำ
– decrease (รูปอดีต: decreased) = ทำให้ลดลง
– drop (รูปอดีต: dropped) = น้อยลง / ลดลง
– fall (รูปอดีต: fell) = ร่วง / ตกหล่น
– go down (รูปอดีต: went down) = ทำให้น้อยลง
– plummet (รูปอดีต: plummeted) = ตกฮวบลง
– plunge (รูปอดีต: plunged) = ลดลงอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค:

– Prices of Model X dropped significantly once Model Y became available on the market.

– Company profits decreased in 2013 by 15%.

 

 

คำกริยาและคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายแนวโน้มที่มั่นคง

– maintain (รูปอดีต: maintained) = รักษา / คงเอาไว้
– remain (รูปอดีต: remained) = ยังเหลืออยู่ / คงอยู่
– stay (รูปอดีต: stayed) = พักอยู่ /คงอยู่
– constant = ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
– stable = มั่นคง / แน่วแน่
– steady = มั่นคง
– unchanged = ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

 

 

คำวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายแนวโน้มต่างๆ

– sharply, rapidly, quickly, steeply = อย่างรวดเร็ว
– considerably, significantly, substantially = อย่างสำคัญ / อย่างมาก
– steadily, gradually, moderately = อย่างแน่วแน่ / อย่างพอประมาณ / อย่างมั่นคง
– slightly, slowly = อย่างเล็กน้อย / อย่างช้าๆ

คำนามที่ใช้อธิบายแนวโน้มต่างๆ

decline = ภาวะตกต่ำ
decrease = การลดลง
dip = การลดลง
drop = การปล่อย / การตก / การหล่น
fall = การตก / การร่วง
fluctuation = ความผันผวน / การผันแปร
growth = การเจริญเติบโต  / การพัฒนา / การขยายตัว
increase = การเพิ่มขึ้น / การงอกเงย / การขยาย
peak = จุดสูงสุด
rise = การเพิ่มขึ้น
slump = การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
variation = การเปลี่ยนแปลง

 

 

หมั่นใช้คำศัพท์เหล่านี้อธิบายกราฟและแผนภูมิบ่อยๆ ฝึกฝนด้วยตัวเองทุกๆ วัน เชื่อว่าคะแนนพาร์ทการเขียนพาร์ทนี้จะดีขึ้นอย่างแน่นอน! อย่ายอมแพ้ง่ายๆ นะ :)

 

ที่มา: vocabulary

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ