ทุน VU Fellowship Programme ทุนค่าเล่าเรียนปริญญาโท ประเทศเนเธอร์แลนด์

แนะนำทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับมหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Amsterdam กับทุน VU Fellowship Programme (VUFP)

ทุนดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านยูโรเพื่อให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– มีผลการเรียนเป็นเลิศด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 80%

– สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษที่ Vrije Universiteit Amsterdam และจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2020

– ไม่มีสัญชาติดัตช์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองผลการศึกษา

– Motivation Letter

– CV

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาต้องสมัครเรียนต่อที่ Vrije Universiteit Amsterdam หลักสูตรปริญญาโทก่อนถึงจะสามารถสมัครขอรับทุน VUFP ได้ โดยต้องสมัครเรียนทาง studielink จากนั้นจึงสามารถสมัครขอทุน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ masters.vu.nl

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

masters.vu.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ