รถไฟเส้นทาง Umi no Sachi ของ Wakayama ช่วยเพิ่มสีสันให้กับช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น!!

พูดถึงฤดูร้อนของญี่ปุ่น ก็ตองนึกถึงสีสันที่สดใส งานเทศกาล...

May 30, 2018 3 Mins Read
20 Views