ฝึกงานกับ WFP ในแผนกการจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง ที่อิตาลี ปี 2018

โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ เปิดรับใบสมัครทุนฝึกงาน World Food Program Internship ในแผนกการจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงในอิตาลี

โดยผู้ฝึกงานต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 12 เดือน หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาอย่างน้อยสองปี หรือจบในสาขาที่กำหนดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ภารกิจของ WFP คือการยุติความหิวโหยที่มีอยู่ในโลก WFP ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าในโลกนี้จะมีเด็กๆ ที่กินอิ่มนอนหลับ มีคนจนที่ได้รับการเยียวยาจากท้องที่ว่างเปล่า โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้ตามต้องการ

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี มีแรงจูงใจ สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการแก้ปัญหา และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างรายเดือนจาก WFP สูงสุดไม่เกิน 1000 เหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย (ประมาณ 32,100 บาท)

– WFP ไม่รับผิดชอบต่อค่าครองชีพ การเตรียมที่พัก ค่าวีซ่าที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

– WFP จะคืนเงินค่าเดินทางให้แก่ผู้สมัครที่เป็นพลเมืองของประเทศกำลังพัฒนา และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศของตน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในแผนกบริหารนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง ฝึกงานในประเทศอิตาลี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับใบสมัครในระดับนานาชาติ

– ลงทะเบียนเรียน และเข้าร่วมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 12 เดือน

– หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว 3 ปี

– หรือจบการศึกษาในสาขา Economics, Social Sciences หรือที่เกี่ยวข้องกับด้าน Information Management ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

– สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook) ได้เป็นอย่างดี

– มีความคล่องแคล่วในทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

18 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ