การสอบ TOEFL และ TOEIC คืออะไร พร้อมแจกคำศัพท์เตรียมสอบกว่า 6,000 คำ!!!

การสอบ TOEFL ( Test of English as a Foreign Language)...