การสอบ TOEFL และ TOEIC คืออะไร พร้อมแจกคำศัพท์เตรียมสอบกว่า 6,000 คำ!!!

การสอบ TOEFL ( Test of English as a Foreign Language)  เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี

 

toefl_toeiccidade_do_ingles

 

ส่วนการสอบ TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครทำงาน  โดยแบบทดสอบที่นิยมใช้กันมีชื่อเรียกว่า ‘Redesigned TOEIC Listening & Reading Test’ ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 2 ทักษะ ได้แก่ การฟัง และ การอ่าน

ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง โดยลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น การฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน 100 ข้อ 495 คะแนน รวมจำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน

ซึ่งวันนี้ทาง schorlarship.in.th ได้รวบรวมเว็บไซต์ดาวโหลดคำศัพท์ พร้อมคำเเปล เพื่อให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Toeic และ Toefl เพื่อให้ผ่านฉลุยกันจ้า

 

เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC (พร้อมคำแปล)

เปิดได้ที่นี่

 

 

เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL (พร้อมคำแปล)

เปิดได้ที่นี่

คำศัพท์ชุดอักษร  A —-465

คำศัพท์ชุดอักษร  B —-299

คำศัพท์ชุดอักษร  C —-643

คำศัพท์ชุดอักษร  D —-448

คำศัพท์ชุดอักษร  E —-326

คำศัพท์ชุดอักษร  F —-298

คำศัพท์ชุดอักษร  G —-191

คำศัพท์ชุดอักษร  H —-198

คำศัพท์ชุดอักษร  I —-334

คำศัพท์ชุดอักษร  J —- 42

คำศัพท์ชุดอักษร  K —- 24

คำศัพท์ชุดอักษร  L —-208

คำศัพท์ชุดอักษร  M —-326

คำศัพท์ชุดอักษร  N —-106

คำศัพท์ชุดอักษร  O —-149

คำศัพท์ชุดอักษร  P —-547

คำศัพท์ชุดอักษร  Q —-  39

คำศัพท์ชุดอักษร  R —-403

คำศัพท์ชุดอักษร  S —-714

คำศัพท์ชุดอักษร  T —-296

คำศัพท์ชุดอักษร  U —-103

คำศัพท์ชุดอักษร  V —-116

คำศัพท์ชุดอักษร  W —-123

คำศัพท์ชุดอักษร  X —-  3

คำศัพท์ชุดอักษร  Y —-  5

คำศัพท์ชุดอักษร  Z —-  6

 

Source: yenta4

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ