ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สายอาชีพมาแรง แห่งโลกอนาคตปี 2020 เราควรไปต่อทางไหนดี!?

การก่อกวนด้วยเทคโนโลยี ปัญหาความเปลี่ยนแปลง หุ่นยนต์ ข้อจำกัดด้านทรัพยากร หรืออะไรก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่กำลังเริ่มส่งผลต่ออนาคตของมนุษยชาติ หากคุณเพิ่งเริ่มต้นวัยทำงานในสายอาชีพของคุณ นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆในอุตสาหกรรมที่เป็นการผสมผสานอาชีพในอนาคต

และนี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020

 

สงครามในโลกไซเบอร์จะเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาความต้องการนักวิเคราะห์ข่าวกรองและนโยบายเพิ่มขึ้นถึง 21.4% การคำนึงถึงความปลอดภัยในระบบไซเบอร์จะเป็นประตูไปสู่ความหลากหลายของอาชีพที่น่าสนใจ ด้วยเทคโนโลยีที่แพร่หลายมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

ในขณะเดียวกันความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีจะเพิ่มขึ้นถึง 26.5% ในปี 2020 จึงต้องมีการเตรียมการสร้างอนาคตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกับความต้องการนี้

 

สื่อโฆษณาประกาศหางานผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขจะมีอยู่ในทุกเว็บไซต์

ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินเพิ่มขึ้น 44% และจะเติบโตอีก 22% ภายในปี 2020 ในขณะเดียวกันความต้องการนักคณิตศาสตรบัณฑิตและนักสถิติศาสตร์จะเพิ่มขึ้นเกือบ 10%

จึงมีการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในด้านนี้เพิ่มขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งด้านธุรกิจและด้านการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 

ผู้สูงอายุจะแสดงถึงจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น

เมื่อจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการผุ้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและบุคลากรที่จะให้บริการชุมชนมากถึง 40% ในปี 2020 นักจิตวิทยาหรือนักกายภาพบำบัดจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จะต้องมีการศึกษาเพิ่มขึ้น 21.5% ซึ่งอาจทำให้หลายคนเบนสายจากศัลยแพทย์ไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้านสุขภาพ

 

ความต้องการสำหรับครีเอทีพ นักสร้างสื่อ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจะเพิ่มมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาและการตลาดกว่า 15% จะเป็นที่ต้องการใปี 2020 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเตรียมความพร้อมได้ด้วยการเรียนต่อหรือเริ่มเรียนระดับมาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องนี้

และในปี2020 จะมีบัณฑิตที่เกี่ยวกับการสื่อสารเรียนจบมากกว่า16% เพื่อออกมาทำงานในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และสร้างอาชีพด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิม

 

โลกจะยังคงต้องการวิศวกรนักกฎหมายและครูผู้สอนที่เพิ่มมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นถึง 22% ภายในปี 2020 วิศวกรจะมีอนาคตที่ดีกว่าโดยเฉพาะบัณฑิตเกียรตินิยม หรือที่มีวุฒิปริญญาโท ในขณะที่ทนายความจะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น 17.6% และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งหมดจะยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคตความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยจะเพิ่มขึ้น 27% และครูการศึกษาพิเศษ 21% ซึ่งคุณสามารถร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กๆเหล่านี้ได้ด้วยการลงเรียนในสาขาครุศาตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือจะเรียนต่อโทก็ได้

 

การเตรียมความพร้อมสู่อนาคต

ความสามารถที่หลากหลายจะทำให้คูรพบเส้นทางอีกมากมายของประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่จะขยายขอบเขตของความคิดและการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ หรือโครงการผู้นำระดับโลกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดึงศักยภาพออกมาพัฒนาเพื่อให้พร้อมในวันที่คุณต้องออกไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน ดังนั้นการศึกษาหาข้อมูลและดูแนวโน้มของอนาคตเป็นสิ่งที่ดี หรือไม่ก็ลองปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณถนัดให้กลายเป็นอาชีพแห่งอนาคตสิ

ที่มา : topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ