หาที่ใช่แล้วจะดีเอง…มาดูกันว่านิสัยแบบไหนเหมาะที่จะเรียนคณะอะไร

เพื่อนๆ...