ทุนป.โท ภาควิชาธุรกิจ สำหรับเพศหญิง โดย University of Surrey ประเทศอังกฤษ

Surrey Business School ภาควิชาธุรกิจในมหาวิทยาลัยเซอร์รีย์ ประเทศอังกฤษ จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับเพศหญิงโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อทุน Women in Business Scholarship ประจำปี 2018 โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยนักศึกษาจะต้องสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุม 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร MBA

-ส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประเมิน เช่น CV ใบแสดงผลการเรียน และข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเข้าเรียน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษานี้

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครสำหรับปี 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.surrey.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ