Women In Engineering Scholarships ทุน ป.โท สำหรับเพศหญิง ที่สหราชอาณาจักร

Women In Engineering Scholarships ทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาหญิงโดยเฉพาะ เพื่อเรียนต่อใน University of Warwick ที่สหราชอาณาจักร เริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2018 โดยทุนนี้เปิดกว้างแก่นักเรียนทั่วภูมิภาค

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 3 ทุนการศึกษา

-นักศึกษาหญิงที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนหนึ่งในหลักสูตรของปริญญาโท MSc จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ สำหรับทุนการศึกษาสูงสุดจะขึ้นอยู่กับความสามารถและผลงานทางวิชาการที่ประสบความสำเร็จของผู้สมัครเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร

-MSc Sustainable Automotive Engineering

-MSc Smart, Connected and Autonomous Vehicles

-MSc Manufacturing Systems Engineering and Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีวุฒิปริญญาตรี ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเท่า ในสาขา วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, IT, ธุรกิจหการจัดการ

-IELTS 6.5 หรือ IELTS 6.0 + pre-sessional

-ผู้สมัครต่างชาติจะต้องมีใบรับรอง ATAS

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

-Personal Statement หรือหนังสือแนะนำตัว

-สำเนา Transcript

-ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

warwick.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ