ทุนป.โทด้านการจัดการและการเงินสำหรับผู้สมัครสตรีจาก Macquarie U. ออสเตรเลีย

Macquarie University มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศออสเตรเลีย ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทเข้ารับทุนการศึกษา “Women in Management and Finance Scholarship” ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อด้านการจัดการและการเงินสำหรับสตรี

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $15,000 AUD (ประมาณ 337,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทด้านการจัดการและการเงิน โดยมีหลักสูตรที่กำหนดดังต่อไปนี้

การจัดการ (Management)

– Master of Management

– Master of Social Entrepreneurship

– Master of Business Administration

การเงิน (Finance)

– Master of Applied Finance

– Master of Applied Finance (Advanced)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้สมัครเพศหญิงที่มาจากภูมิภาคที่กำหนด (ภูมิภาคเอเชียสามารถสมัครได้)

2. สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทในสาขาที่กำหนดแบบเต็มเวลา และได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย

3. มีผลวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.mq.edu.au

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่มีวันกำหนดปิดรับสมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ