Wotjek เจ้าหมีน้อยแห่งกองทัพโปแลนด์ในสงครามนาซี มียศเป็นถึงสิบโท !!!

      ไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าหมี Wotjek จะสร้างเกียรติยศให้กับหมีทุกๆตัว...