Xiamen University มอบทุนให้นักศึกษาต่างชาติ ทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก

มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน Xiamen University กำลังเปิดให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาจากต่างชาติ เพื่อมอบโอกาสให้พวกเขาได้เข้าไปเล่าเรียนในประเทศจีน

แถมยังมีทุนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท และป.เอก เลยทีเดียว โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 24 ทุน และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ฟรีค่าเล่าเรียนสำหรับทุนประเภท First-class และ Second-class ของทุกระดับการศึกษา

– ทุนป.โท ระดับ First-class มีค่าครองชีพให้เดือนละ 3,000 RMB

– ทุนป.เอก ระดับ First-class มีค่าครองชีพให้เดือนละ 3,500 RMB

 

ระดับการศึกษา:

– ปริญญาตรี

– ปริญญาโท

– ปริญญาเอก

 

จำนวนที่เปิดรับ:

– ทุนป.ตรี แบบ Second-class จำนวน 5 ทุน

– ทุนป.โท แบบ Second-class จำนวน 3 ทุน

– ทุนป.โท แบบ First-class จำนวน 8 ทุน

– ทุนป.เอก แบบ Second-class จำนวน 3 ทุน

– ทุนป.เอก แบบ First-class จำนวน 5 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ไม่ได้ถือสัญชาติจีน

– ทุนปริญญาตรี ต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองว่าจบชั้นม.ปลาย และอายุไม่เกิน 25 ปี

– ทุนปริญญาโท ต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองว่าจบปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 40 ปี

– ทุนปริญญาเอก ใบประกาศนียบัตรรับรองว่าจบปริญญาโท และอายุไม่เกิน 45 ปี

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แตกต่างกันไปตามประเภททุน

– ตรวจสอบข้อมูลของทุนป. ตรี ได้ ที่นี่

– ตรวจสอบข้อมูลของทุนป. โท ได้ ที่นี่

– ตรวจสอบข้อมูลของทุนป. เอก ได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ