Xian Jiao Tong University มอบทุนผ่านสำนักงาน กพ. เรียนต่อป.โท ประเทศจีน

สวัสดีจ้า วันนี้ก็มีทุนดีๆ ซึ่งมอบผ่านหน่วยงานของไทยอย่างสำนักงาน กพ....