Xian Jiao Tong University มอบทุนผ่านสำนักงาน กพ. เรียนต่อป.โท ประเทศจีน

สวัสดีจ้า วันนี้ก็มีทุนดีๆ ซึ่งมอบผ่านหน่วยงานของไทยอย่างสำนักงาน กพ. แค่ชื่อทุนนี้ก็การันตีได้เลยนะว่าต้องเป็นทุนที่มีคุณภาพ และส่งเรียนฟรีจนจบการศึกษาแน่นอน

โดยเป็นทุนการศึกษาจาก Xian Jiao Tong University หรือมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ซึ่งด้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทย

ทุนที่มอบให้จำนวน 3 ทุนการศึกษา เป็นทุนสำหรับเรียนต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ ในปีการศึกษา 2556 นั่นเอง

 

Xian-Jiao-Tong-University-scholarship

 

ทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดไว้ว่า
– ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00
– จะต้องไม่ได้ศึกษาต่อ หรือกำลังพักอาศัยอยู่ในประเทศจีน
– ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น

คุณสมบัติเบื้องต้นก็ไม่ได้กำหนดไว้โหดหินอะไรมากมายนัก เชื่อว่าถ้าใครตั้งใจเรียนมาตลอดล่ะก็ จะผ่านคุณสมบัติพวกนี้ได้อย่างแน่นอน

 

ในส่วนใครที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว สามารถเตรียมเอกสารต่างดังนี้เลย
– ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว
– ใบแสดงผลการเรียน สำเนาใบปริญญาบัตร และหนังสือรับรองจากอาจารย์จำนวน 2 ฉบับ
– ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ
– สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
– เอกสารอื่นๆ เช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน

 

เมื่อเอกสารต่างๆครบแล้ว สามารถเข้าไปดูข้อมูลการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆได้ในเว็บไซต์ กพ. เลยที่ www.ocsc.go.th
การรับสมัครทุนโครงการนี้ จะรับสมัครถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นต้องรีบๆกันหน่อยล่ะ เดี๋ยวจะไม่ทันจ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ