Yale University มหาวิทยาลัยดัง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 300 ปี!!!

สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ScholarShip วันนี้ก็วันศุกร์แล้ว...