การประชุม YALPI 2020 รับสมัครเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม

สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับการประชุมประจำปีของ YALPI 2020 ซึ่งในปีหน้าที่จะถึงนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

YALPI (Young ASEAN Leaders Policy Initiative) เป็นเวทีระหว่างประเทศที่รวบรวมและให้อำนาจเยาวชนในการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าโครงการที่จะได้รับ:

– รถรับส่งระหว่างเข้าร่วมโครงการ

– ที่พัก

– อาหาร

 

จุดประสงค์ของการประชุม:

การสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเยาวชนเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียน ต่อการกำหนดนโยบายทางสังคม และการเมือง YALPI 2020 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนโดยการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม ได้แก่

– การกระจายความมั่งคั่ง

– ความเป็นธรรมทางสังคม

– การเข้าถึงการศึกษา

 

ระยะเวลาการประชุม:

5 กุมภาพันธ์ 2020 – 10 กุมภาพันธ์ 2020

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เยาวชนไทยและต่างประเทศ (ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่จำกักเฉพาะเยาวชนประเทศใน ASEAN) อายุต่ำกว่า 25 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนสพาสปอร์ต

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

จะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล [email protected]

 

หมดเขตการรับสมัคร:

3 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

Facebook @YALPIChula

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ