โครงการ YENCHING GLOBAL SYMPOSIUM 2019 สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่และบัณฑิตศึกษา

เชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความสนใจร่วมกัน สมัครเข้าร่วมโครงการ Yenching Global Symposium 2019 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่รวบรวมผู้คนจากหลากหลายสาขา และอายุ ที่มีความสนใจร่วมกันให้มาพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจ

งาน Yenching Global Symposium ในปี 2019 จะจัดขึ้นที่สถาบัน Yenching Academy ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2019

ระหว่างการจัดกิจกรรมใน 3 วันนี้ จะมีทั้งการให้ความรู้โดยวิทยากร กิจกรรมเชิงโต้ตอบในหัวข้อเรื่อง Wǒmen: เล่าเรื่องจีน

ในงานนี้จะมีนักวิชาการนานาชาติที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมด้วย โดยจะให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในด้านของการเดินทาง ที่พัก และอาหารตลอดการทำกิจกรรมในกรุงปักกิ่ง

ในฐานะตัวแทน คุณจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพและสร้างกรอบการทำงานในประเด็นที่ท้าทายอย่างมากในประเทศจีน

ทว่า การสนับสนุนในโครงการนี้จะไม่ครอบคลุมถึงวีซ่า (ถ้ามี) และขอแนะนำให้คุณมีเงินสำรองติดตัวเพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือโครงการ

 

ระดับการศึกษา:

ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อย่างน้อยต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

– มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และมีส่วนร่วมในการอภิปรายแบบสหวิทยาการซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศจีน

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในระว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2019 ได้ รวมถึงสามารถเดินทางไป – กลับ จากกรุงปักกิ่ง ในระหว่างทำกิจกรรมได้ด้วย

– ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ Yenching Global Yenching อื่นๆ มาก่อนหน้านี้

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีความเป็นผู้นำ

– หากเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศ เช่น การศึกษา อาสาสมัคร การทำงาน หรือหลักสูตรพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

9 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ