ทุนการศึกษาฟรีจาก CP Group สนับสนุนค่าเล่าเรียนม.ปลาย / ปวช. / ปวส.

ทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. และระดับปวส. จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครแล้ว!!

นั่นก็คือทุนการศึกษา Young Innovator Scholarship 2021 เป็นทุนการศึกษาฟรี! เต็มจำนวน! ไม่มีข้อผูกมัด! มูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุน 2 ระดับชั้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาฟรี มูลค่ากว่า 300,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนี้

– ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม

– ค่าครองชีพรายเดือน

– คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

– อบรมหลักสูตรระดับโลก

– เข้าร่วมทำโครงการกับบริษัทในเครือ

– เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์และสอบวัดระดับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ซึ่งมีแผนเรียนต่อ ม.4 หรือ ปวช.1

2. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ซึ่งมีแผนเรียนต่อ ปวส.1

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– มีความประพฤติดี

– มีความเป็นผู้นํา

– ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.

– ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

ทุนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

– ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1 – ปวช.3)

 

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1 – ปวส.2)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

@CP Scholarship

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ