เชิญชวนเยาวชนที่สนใจ สมัครร่วมโครงการ YPP 2018 ทำงานองค์การระหว่างประเทศ

วันนี้เรามีโครงการประชาสัมพันธ์ดีๆ มาฝากกันเช่นเคย กับโครงการที่มีชื่อว่า Young Professionals Programme ประจำปี 2018

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้รับโอกาสร่วมทำงานในองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ถือสัญชาติของประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโก

-อายุไม่เกิน 32 ปี

-สำเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานของยูเนสโก เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย การเงินและบัญชี เป็นต้น

-ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีความสามารถทั้งสองภาษา

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งเรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส)

และเขียนเรียงความเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ “บทบาทของเยาวชนในสหัสวรรษแห่งดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

แล้วส่งมาที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ หรือส่งทางอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ