ชวนร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ปี 2563 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 5 แสนบาท

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักษึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 “Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 – 23 ปี

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้

– ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน

– สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

 

หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2563 :

“Change…โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้” เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด “การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร”

จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ขาดความรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตเรา สิ่งแวดล้อม และสังคมจะเป็นแบบไหน แล้วการมีวิทยาศาสตร์มันทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เยาวชนสามารถหยิบยกเรื่องราวรอบตัวมานำเสนอมุมมองต่อเรื่องนี้ได้อย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและชีวิตเรา

 

การรับสมัคร:

– เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ website ของ อพวช. www.nsm.or.th

– พร้อมส่งลิงก์คลิปวิดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 02 577 9999 ต่อ 1473, 1474 และ 1476

– Email: [email protected]

 

ที่มา: YTSA 2020

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ