เยาวชนไทยห้ามพลาด!! เวิร์กช็อป YSEALI Critical Thinking ร่วมกับ 10 ชาติอาเซียน หมดเขต 7 มีนาคม

ข่าวดี!! รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ YSEALI Critical Thinking in Classrooms Regional Workshop ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร โดยจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 60 คนจาก 10 ประเทศกลุ่มอาเซียน

โดยผู้ที่เข้าร่วมงานเวิร์คช็อปครั้งนี้จะมีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรม และได้รับความรู้ รวมทั้งคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านข่าวปลอม และข่าวที่มีเนื้อหาบิดเบือน

รายละเอียดการสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุ 18-35 ปี

-เป็นประชาชนจากประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ

-เป็นสมาชิก YSEALI โดยผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ฟรีที่ yseali.state.gov

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-มีความสนใจในหัวข้อต่อไปนี้ education policy and reform, 21st century skills, workforce competitiveness, child psychology และ media & social media literacy

-มีความสนใจในการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์เพื่อปฏิรูปการศึกษาในประเทศของตนเอง หรือการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์เพื่อกระจายสื่อ รวมทั้งความรู้ด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านข่าวปลอม และข่าวที่มีเนื้อหาบิดเบือน

-สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ

-มีบทบาทโดดเด่นเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ : education policy, higher education, school administration, journalism, academic research, public policy analysis/advising, psychology (or related discipline), entrepreneurship, human resources, social enterprise และ media/social media analysis

-นักเรียน/นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทาง asiafoundation.org

 

ปิดรับสมัคร:

7 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asiafoundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ