โครงการ YSEALI Advocasea Regional Workshop ประจำปี 2020 เปิดรับสมัครแล้ว

หากคุณเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ต่อต้านการค้ามนุษย์ ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า และต้องการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่มีความสนใจเหมือนกัน

สถานทูตสหรัฐฯ ได้จัดโครงการ YSEALI Advocasea Regional Workshop ประจำปี 2020 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสนใจดังกล่าว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีด้วย

 

 

จำนวนที่เปิดรับ:

ไม่ระบุ

 

ระยะเวลาที่จัดโครงการ:

22-26 มิถุนายน 2020

 

สถานที่จัดโครงการ:

เมืองโคตา คินาบาลู รัฐซาบะฮ์ ประเทศมาเลเซีย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นสมาชิกของ YSEAL (สมัครฟรี ที่นี่)

– มีอายุระหว่าง 22 – 35 ปี

– เป็นประชาชนของประเทศบรูไน แคมโบเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปิน์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม หรือติมอร์เลสเต และอาศัยอยู่ในประเทศข้างต้น

– สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง 5 วัน

– สามารถเขียน อ่าน และพูดภาษาอังฤษได้ (ไม่จำเป็นต้องใช้ผล TOEFL)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

21 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.alpbach.org

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ