Yunnan Normal University มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก

ช่วงนี้ทุนเรียนต่อจีนเข้ามาเยอะน่าดู ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกทุนหนึ่งจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและทางมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาดังกล่าวมอบให้ในทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเรียนต่อในปี 2555 ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเอว

คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นเป็นดังนี้
– มีสัญชาติไทย ไม่ได้กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีน
– อายุไม่เกิน 35 ปี ในระดับปริญญาโท และไม่เกิน 40 ปี ในระดับปริญญาเอกก่

ผู้ที่จะสมัครรับทุน ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่
1.ใบสมัคร ตัวจริงและสำเนา อย่างละ 1 ชุด
2.สำเนา Passport
3.ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript)
4.แผนการศึกษาหรือวิจัย เป็นเรียงความไม่ต่ำกว่า 500 คำ ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
5.หนังสือรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
6.สำเนาผลตรวจสุขภาพ
7.ผลการตรวจวัดระดับภาษาจีน HSK มากกว่า 4-6 ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัครในเว็บไซต์ http://laihua.csc.edu.cn/ ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2555
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Bai Jing
โทรศัพท์ 086-871-5516251 โทรสาร 86-871-5516804
E-mail: admissionynnu@yahoo.com.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ