ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ให้นร.สายสามัญ, สายอาชีพ และระบบทวิศึกษาที่มีฐานะยากจน

ทุนในประเทศเองเราก็มีมานำเสนอ!! สำหรับน้องๆ นักเรียนที่มีฐานะยากจน กับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มีทุนการศึกษาสนับสนุนทั้งทุนการศึกษาสายสามัญ, ทุนการศึกษาระบบทวิศึกษา, ทุนการศึกษาสายอาชีพ และทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาสายสามัญ ทุนละ 7,000 บาท/ปี

– ทุนการศึกษาระบบทวิศึกษา ทุนละ 7,000 บาท/ปี

– ทุนการศึกษาสายอาชีพ ทุนละ 14,000 บาท/ปี

– ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– สายสามัญ ม.1 – ม.6

– สายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3 หรือ ระบบทวิศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สายสามัญ ม.1 – ม.6

– นักเรียนที่จะขอรับทุนสายสามัญจะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 ในโรงเรียนภาคีโครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น (ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ คลิก!)

– มีแนวโน้มที่จะไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากความยากจน

– ครอบครัวมีรายได้น้อยมาก

– สภาพครอบครัวเปราะบาง

– ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มั่นคง

– มีความประพฤติดี

 

สายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3 หรือ ระบบทวิศึกษา

– นักเรียนที่จะขอรับทุนสายอาชีพ หรือ ระบบทวิศึกษา จะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 เท่านั้น (ทุกโรงเรียนสามารถสมัครขอทุนได้)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 1 ชุดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วให้เรียบร้อย (ในกรณีสมัครผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์)

– รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนที่ขอทุน 1 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าว จำนวน 1 ชุก

– เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของนักเรียนผู้ขอทุน

– ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีภาพนักเรียนผู้ขอทุนหรือครอบครัวอยู่ในภาพถ่ายด้วย

– ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือ

– สมัครและส่งเอกสารผ่านทางอีเมลที่ [email protected] หรือ

– สมัครและส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังด้านล่างนี้

มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

yuvabadhanafoundation

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ