Zero to Hero Education “ซุปเปอร์ฮีโร่เขาชะโงก” ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.!!

กิจกรรมที่จะเปิดโลกและประสบการณ์ให้กับน้องๆ ระดับประถมและมัธยมต้นได้ออกไปเรียนรู้โลกและเรียนรู้ตัวเองไปพร้อมๆ กัน

กลับมาอีกครั้งกับค่าย Adventure ที่รับสมัครน้องๆ ร่วมสนุกไปกับ Zero to Hero Education ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

 

 

พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย:

– พายเรือคายัค ยิงธนู ยิงปืน

– กระโดดหอ 34 ฟุต พร้อมปีกและเกียรติบัตร Collection ใน Portfolio

– ฝึกการร่วมมือ ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (USA) ไปกับฐานผจญภัยและพิชิตเขาชะโงก

– ฝึกทักษะ Design thinking เพื่อนำไป Apply ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งฝึกแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ

– ฝึกการหุงหาอาหารภายในป่า ตามฉบับ Great Britain

– แลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ผ่านจอกลางแปลง วิชาอภิปราย ต้นฉบับมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์

– เปิดประสบการณ์ใหม่ พบเพื่อนใหม่

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียนระดับประถมปลายและม.ต้น

 

จำนวนที่เปิดรับ:

40 คน

 

ค่าสมัคร:

1,990 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 ตุลาคม 2020

 

วันที่จัดกิจกรรม:

24 – 25 ตุลาคม 2020 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ