ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจากทาง University of East Anglia ประเทษอังกฤษ 2559

 ...