นักวิจัยชี้ นิสัยการ”แชทไป ดูทีวีไป” เสี่ยงกระทบความสามารถในการเรียนและบุคลิกภาพ !!

    ใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์ไปด้วย ดูทีวีไปด้วย...