ฝึกแกรมม่าวันละนิด มาดูหลักการง่ายๆในการใช้ be แต่งประโยคภาษาอังกฤษ

หลายคนคงจะเคยเห็นคำว่า be อยู่ในประโยคภาษาอังกฤษมาบ้าง...