ประเทศเกาหลี แก้ปัญหานักเรียน-นักศึกษา ‘ฆ่าตัวตาย’ โดยการพาไปโรงเรียนแห่งความตาย เพื่อสอนความหมายของการมีชีวิต!!!

สำหรับปัญหาในเรื่องที่ว่านักเรียน-นักศึกษาฆ่าตัวตายนั้น...