รู้ก่อนได้เปรียบ ! มาแล้ว..บัตรประชาชนแบบใหม่ ‘Any ID’ ซึ่งจะบังคับใช้เป็นทางการ กค. นี้

    หากเพื่อนๆได้ใช้บัตร ATM บ่อยๆ หรือมีการติดตามข่าวสารกันบ้าง...