สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี ต่างประเทศ

มาถึงทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ...