เปลี่ยนประโยคบอกเล่า เป็นประโยคคำถาม สำหรับ Present simple tense !!?

    เรื่องง่ายๆ แต่กลับยากสำหรับใครหลายคน...