ทำความรู้จัก Finite และ Non-Finite Verbs ที่จะช่วยให้เราอ่านบทความภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องขึ้นเยอะ !!

Finite และ Non-Finite Verbs หรือ กริยาแท้ และกริยาไม่แท้ นั่นเองครับ...