10 วลีภาษาอังกฤษ เอาไว้บอกแทนคำว่า ‘แล้วแต่’ สำหรับคนไม่ชอบตัดสินใจ

เพื่อนๆ คนไหนเป็นบ้างครับ...