12 คำและวลีภาษาอังกฤษที่ไม่ควรใช้ในที่ทำงาน เพราะจะทำให้เราดูไม่ Professional !!

...