18 ภาพความแตกต่างระหว่าง ‘คนเยอรมัน’ และ ‘คนจีน’ โดยศิลปินจีนที่ไปโตในเยอรมนี!!

วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกันระหว่างประเทศจีนและประเทศเยอรมันนี...