ข้อสังเกตง่ายๆ ระหว่างคำศัพท์แบบ British และ American Style!!

เพื่อนๆเคยสับสนคำศัพท์ระหว่าง British กับ American กันบ้างมั้ย...