220 เฉดสีในภาษาอังกฤษ ที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว !! (ชื่อเพราะๆทั้งนั้น)

ใครที่คิดว่ารู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีทุกคำแล้ว...