มาดูกัน 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษาอังกฤษ ที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยๆ

ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตรงไหนก่อนดี...