50 ทุนการศึกษาดีๆ เรียนต่อเต็มจำนวนกับ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็เป็นทุนจากทางฝั่งสหราชอาณาจักรกันอีกครับผม...