68 คำศัพท์น่ารู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน รับรองว่าได้ใช้ประโยชน์กันแน่ๆ!!!

ในปัจจุบัน การเดินทางโดยใช้เครื่องบินถือว่ามีความนิยมเป็นอย่างมาก...