74 ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ที่ได้ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวันพร้อมคำแปล!!

วันนี้เรามี ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษกว่า 70 ประโยค...