รวมมิตรทุนการศึกษาเรียนต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จากรอบโลก ที่เปิดให้นักศึกษาจากต่างชาติ!!

  สาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมนั้น...