อักษรย่อในการแชทภาษาอังกฤษ ที่เราควรศึกษาไว้ เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

เชื่อได้เลยล่ะว่าในช่องแชท หรืออะไรต่อมิอะไร สิ่งที่หลายๆ...